Search::

< Previous article
17.11.2016 19:41 Age: 6 yrs

Třetí mezinárodní setkání v Římě, Itálie


Řím byl lokalitou pro třetí mezinárodní setkání v rámci projektu Farm-Success. Zástupci osmi partnerských zemí se setkali 15. a 16. září v italském hlavním městě. Účastníky přivítali Matteo Ansanelli a Massimo Canalicchio z organizace Agricultura é Vita.

Hlavním cílem setkání bylo odprezentovat farmáře, kteří prošli generační obměnou a vybrat ty, kteří budou vhodní pro vyhotovení případových studií.

Po krátkém představení současného stavu projektu partneři diskutovali o výběru těch nejlepších případových studií.

V následující fázi projektu partneři znovu povedou rozhovory s vybranými farmáři, aby získali další informace pro vytvoření případových studií.

Během druhého dne setkání partneři navštívili farmu „Ortosole“ (www.ortosole.it) Tato farma je provozována třemi generacemi stejné rodiny. Farma je zapojená do Sítě farem partnerství BASF, která podporuje udržitelný rozvoj, biodiverzitu a inovativnost. Přestože je generační obměna výzvou, proces byl ve výsledku úspěšný. Beniamino Tiozzo, „dědeček“ patřící k první ze tří generací, které pracují na farmě, zmínil, že nejdůležitějším faktorem pro generační obměnu je samotná rodina a její tradice, hodnoty a láska k farmaření. 

Další projektové setkání bude hostit Biotechnické centrum Naklo (Slovinsko) a uskuteční se v březnu 2017.