Search::

< Previous article
01.11.2017 00:00 Age: 5 yrs

Páté mezinárodní setkání v Praze v České republice


Páté mezinárodní sekání se uskutečnilo v Praze 14. - 15. září. Setkání bylo zorganizováno a hostováno Asociací soukromého zemědělství ČR.


Ve čtvrtek setkání začalo krátkým uvítáním účastníků a představením nového člena týmu Kevina Daly, který se v nedávné době přidal k CEJA a na setkání byl představitelem tohoto partnera. Následoval přehled projektu a diskuze budoucích úkolů, což vedlo k závěru, že projekt postupuje tak, jak byl naplánovaný a zbyde dostatek času na revizi a přeložení hlavní webové stránky, která je nyní tvořena. V průběhu tohoto setkání byl kladen důraz na to, aby byly webové stránky uživatelsky přívětivé, na případové studie a zvláště na vážnou hru, což bude hlavním výstupem projektu.


Před tím, než se setkání oficiálně ukončilo, bylo páteční ráno věnováno otázkám a odpovědím. Výstup setkání byl, že je třeba včas dokončit a dodat překlad různých částí webových stránek a vážné hry, aby bylo možné dodržet předem dané termíny.


Posléze většina projektových partnerů zůstala, aby se zůčastnila exkurze na Kunclův mlýn, který je agroturistickým centrem přibližně 70 km od Prahy. Konkrétně se tato biofarma zaměřuje na letní pobyty a produkci vysoce kvalitního masa s přímým prodejem místním spotřebitelům.