Search::

Partneři

Asociace soukromého zemědělství České republika (ASZ ČR) je dobrovolná profesní organizace soukromých zemědělců v České republice. Veškerá činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí. 

 

 

TUM byla založena v roce 1868, dnešní Technická Univerzita Mnichov je jedna z předních evropských univerzit a je běžně hodnocena jako jedna z nejlepších evropských univerzit v mezinárodních srovnáních. TUM má rozsah do těchto tří hlavních oblastí Bavorska: Mnichov, Garching a Weihenstephan.

Výzkumní pracovníci na TUM Zemědělské fakultě v Weihenstephu /WZW/ jsou zapojení do interdisciplinárního výzkumu humanitních věd. WZW byla zahrnuta pod TUM v roce 1930 a skládá se ze 7 výzkumných oddělení a oddělení studijních programů. S více jak 90 profesory je WZW největším akademickým oddělením TUM.

Toto oddělení je součástí výzkumného oddělení zemědělské ekonomiky, Vedoucí Economics of Horticulture and Landscaping se domnívá, že ekonomika a řízení jsou o volbách ve světě s více alternativami a omezenými zdroji. Lidská vynalézavost, výzkum a vývoj, jakožto i inovace a adaptační procesy přispívají k rozvoji nových zdrojů a alternativních způsobů jednání.

 

 

Agricoltura è Vita sdružení je podporováno Sdružením odborného vzdělávání a Zemědělskou italskou konfederací (CIA). Tato asociace se sídlem v Římě má zastoupení ve všech regionech prostřednictvím přidružených struktur a působí v oblasti tvorby, šíření a výzkumu v zemědělském světě. Hlavními obory sdružení jsou: podpora a stimulace sociálního, kulturního a občanského rozvoje a tvorba, na kterékoliv úrovni, všech občanů, a to ve všech oblastech (zemědělství, průmysl, služby), a to i v sociální oblasti.

 

 

Biotehniški center Naklo je vzdělávací instituce se 100 letou tradicí. V severozápadní části Slovinska (Gorenjska region) Biotehniški center Naklo bylo uznáno jako jeden z hlavních "generátorů" vývoje v regionu s významným synergickým efektem nejen v oblasti vzdělávání, ale také na společných akcích v různých odvětvích ekonomiky, zaměstnanosti, vědeckých a zemědělských sektorech. V současné době, Biotehniški center Naklo zaměstnává 130 zaměstnanců. Biotehniški center Naklo je veřejná vzdělávací instituce zaměřující se na oblasti: zemědělství, rozvoj venkova, zahradnictví, floristika, mléčný průmysl, ochrana přírody, organické zemědělství, chov skotu a obnovitelné zdroje energie.

 

 

CEJA je evropská nevládní nezisková organizace věnující se oblasti mládeže a činnostem, které podporují realizaci a aktivity v rámci strategie EU pro mládež. Působí skrz formálně uznávané struktury složené z 31 národních organizací z 24 členských států EU; sekretariát CEJA se nachází v Bruselu a dohlíží na všechny administrativní činnosti, organizování akcí a řízení členství. Členství v CEJA je možné pouze tehdy, pokud daná organizace uznávanou mládežnickou organizací - CEJA zastupuje zájmy okolo dvou milionů mladých Evropanů z venkova. CEJA umožňuje a podporuje účast mladých lidí v zemědělství v rámci rozhodovacích procesů na úrovni EU a to tím, že jim poskytne platformu k diskusi, debatování a ovlivňování politických otázek, které ovlivňují venkovskou mládež na evropské, národní a místní úrovni. CEJA je i předsedou Světových zemědělců, výboru "Organizace mladých zemědělců“.

 

 

COAG-Jaén je profesionální zemědělská organizace, která působí v provincii Jaén, v Andalusii. Poskytuje širokou škálu služeb od obhajoby zájmů zemědělců ve vzdělávání, poskytování informací a technického poradenství, R+D, šíření technických zlepšení atd. COAG má bohaté zkušenosti ve všech předchozích zmíněných oblastech a to díky účasti na různých programech (Pluriregional, Forcem atd.). COAG také jedná a zastupuje zemědělce při jednáních s tvůrci politik na národní, regionální a místní úrovni. 

 

 

Hof und Leben GmbH (HUL) je nezávislá soukromá poradenská firma zaměřená na poradenství zemědělsky založeným rodinným podnikům. HUL, provádí poradenství v Německu, ve všech typech zemědělského podnikání: pěstování plodin, chov zvířat, výroba a zpracování biomasy pro potraviny a krmiva, jakož i pro energetické a průmyslové účely. Zvláštní zaměření věnuje sociálním a ekologickým aspektům vedle čisté ekonomiky, v plánování HUL, počítá se zajištěním udržitelnosti všech svých realizovaných projektů.

 

 

On Projects vzniklo v roce 2014 jako organizace projektového řízení a poradenství. Jeho hlavní náplní je poradenství podnikům, sdružením, veřejným orgánům a dalším subjektům v oblasti řízení, monitorování a hodnocení veřejně financovaných projektů. Zaměstnanci On Projects disponují bohatými zkušenostmi v oblasti řízení projektů v rámci řady evropských programů (včetně 6. a 7. rámcového programu, Horizont 2020, LLP, Progress, Culture and Media programy, Mládež v akci a také ERASMUS+) se speciálním zaměřením na odborné vzdělávání a přípravu venkovských oblastí a zemědělství/ rozvoj venkova.