Search::

Partner

Biotehniški center Naklo je izobraževalna ustanova s 100-letno tradicijo. Biotehniški center Naklo je bil priznan kot eden od glavnih "tvorcev" razvoja na Gorenjskem, ki ima pomemben sinergijski učinek ne le na področju izobraževanja, temveč tudi v skupnem delovanju gospodarstva, zaposlovanja, znanosti in kmetijstva. Biotehniški center Naklo je javna izobraževalna ustanova s 130 zaposlenimi, ki deluje na sledečih področjih: kmetijstvo, razvoj podeželja, hortikultura, cvetličarstvo, mlekarstvo, ohranjanje narave, ekološko kmetovanje, živinoreja in obnovljivi viri energije.

 

Tehnična Univerza München (TUM), ustanovljena leta 1868, je danes ena izmed vodilnih evropskih univerz in se redno uvršča med najboljše evropske univerze na mednarodnih lestvicah.  TUM se razprostira na treh lokacijah na Bavarskem: München, Garching in Weihenstephan.

Znanstveniki na TUM School of Life Sciences v Weihenstephanu (WZW) se ukvarjajo z interdisciplinarnimi raziskavami v znanosti o življenju. WZW je bil vključen v TUM leta 1930 in je sestavljen iz sedmih raziskovalnih in študijskih oddelkov. Z več kot 90. profesorji je WZW največji akademski oddelek TUM-a.

Katedra hortikulturne in krajinske ekonomije, ki je del raziskovalnega oddelka za agrarno ekonomijo predvideva, da se v ekonomiji in managementu vse vrti okoli izbir, ki jih naredimo v tem svetu različnih alternativ in omejenih virov. Človeška iznajdljivost, raziskave in razvoj, pa tudi inovacijski in prilagoditveni procesi prispevajo k razvoju novih virov in alternativnih načinov ukrepanja.

 

 

Agricoltura è Vita Association je promocijsko združenje poklicnega usposabljanja s strani italijanske kmetijske konfederacije (CIA -  Confederazione Italiana Agricoltura ). Društvo katerega sedež je v Rimu je prisotno na celotnem nacionalnem ozemlju, ki s pomočjo partnerskih struktur deluje na področju povezovanja, promocije in raziskovanja v kmetijstvu. Zakonski obseg združenja so: promocija in spodbujanje družbeno-kulturnega in državljanskega razvoja ter povezovanje prebivalcev na vseh področjih (kmetijskem, industrijskem, storitvenem in tudi na družbenem).

 

 

Združenje zasebnih kmetov Češke republike (APF CR – Association of Private Farming of the Czech Republic) je prostovoljna strokovna organizacija zasebnih kmetov na Češkem. Vse dejavnosti temeljijo na spoštovanju starih kmečkih tradicij in prepričanju, da so perspektivne družinske kmetije temelj modernega evropskega kmetijstva in živahnega podeželja. Temeljna dejavnost APF CR je branjenje gospodarskih, socialnih in strokovnih interesov zasebnih čeških kmetov na Češkem in v tujini.

 

CEJA je evropska neprofitna nevladna organizacija, ki deluje na področju mladih in dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ukrepov Strategije EU za mlade. Deluje preko formalno priznane strukture, sestavljene iz 31 nacionalnih organizacij iz 24 držav članic EU. Sekretariat organizacije CEJA se nahaja v Bruslju in nadzoruje vse administrativne dejavnosti, organizacijo dogodkov in upravljanje članstva. CEJA zastopa interese približno dveh milijonov evropske podeželske mladine, članstvo v organizaciji pa je upravičeno le v primeru, da ste priznana mladinska organizacija. CEJA mladim v kmetijstvu omogoča in jih spodbuja, da sodelujejo v procesih odločanja na ravni EU z organiziranjem platform za razpravo, ki zadevajo mlade na podeželju na evropski, nacionalni in lokalni ravni. CEJA je tudi vodja mladinskega odbora v  Svetovni organizaciji kmetov.

 

 

COAG-Jaén je strokovna kmetijska organizacija, ki deluje v provinci Jaén v Andaluziji. Zagotavlja široko paleto storitev od branjenja interesov kmetov do usposabljanja, informiranja in tehničnega svetovanja, razvoja in tehnologije, razširjanja tehničnih izboljšav itd. COAG ima veliko izkušenj v vseh prej omenjenih vidikih, pridobljeno s sodelovanjem  v različnih programih (Pluriregional , Forcem, Plan de mejora de la calidad de aceite de oliva itd.). COAG deluje tudi kot zastopnik glasov kmetov pri oblikovalcih politik na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

 

 

Hof und Leben GmbH (HUL) je neodvisno zasebno svetovalno podjetje, osredotočeno na svetovanju družinskim podjetnikom, ki delujejo na področju kmetijstva. Podjetje HUL se v Nemčiji ukvarja s svetovanjem pri vseh vrstah kmetijskih dejavnosti: pridelavi poljščin, živinoreji, pridelavi in predelavi biomase za hrano in krmo ter za energetske ali industrijske namene. HUL pri načrtovanju s posebnim poudarkom na socialnih in ekoloških vidikih poleg čistega gospodarstva zagotavlja trajnost vseh realiziranih projektov.

 

 

On Projects, ustanovljen leta 2014, deluje kot podjetje za  projektno svetovanje. Njegov glavni namen je svetovanje podjetjem, združenjem, javnim organom in drugim subjektom pri upravljanju, spremljanju in ocenjevanju javno financiranih projektov. Osebje podjetja ima veliko izkušenj pri upravljanju projektov v okviru številnih evropskih programov (6. in 7. okvirni program EU, Horizon 2020, Life, Progress, programi v kulturi in medijih, Mladi v akciji ter seveda Program vseživljenjskega učenja (LLP) in ERASMUS +) s posebnim osredotočenjem na Poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) na podeželju kot tudi na področju razvoja kmetijstva in podeželja.