Search::

05.12.2017 00:00 Ålder: 5 yrs

UGAIN: Uppstartsmöte 4–5 december 2017, Freising, Tyskland


De sex partnerorganisationerna där urbana trädgårdar, som en del i integration av invandrare ska skapas, träffades på Freisings universitet utanför München för lära känna varandra och gå igenom hur projektet ska drivas de närmaste 30 månaderna.

Varje organisation presenterade sig och sitt arbetssätt för ökad förståelse inom projektet. Därefter diskuterades aktuell forskning om vilken roll urbana trädgårdar kan spela för social integration; genom att vara en plats där människor kan stärka sitt självförtroende.

Budget, deadlines, fördelning av arbetsuppgifter och spridning av projektet diskuterades. Projektet är nu i full gång och nästa projektmöte är i juni i Santander, Spanien.