Search::

< Previous article
04.11.2018 00:00 Ålder: 4 yrs

UGAIN mötet i Wien, Österrike, oktober 2018


UGAIN-partnerna träffades i Wien i oktober för att diskutera och välja fallstudier från varje land som kommer att belysa bästa praxis för att arbeta med flyktingar och asylsökande i samhälls- och urbana trädgårdar i de fem länderna. Varje fallstudie visar hur social integration och bemyndigande av invandrare inom stads-/samhällets trädgårdar som fokuserar på ämnen som utbildning, färdigheter, utmaningar och vilken inverkan denna typ av arbete har i samhället. Partners kommer nu att intervjua de projekt som valts i respektive land genom att använda ett frågeformulär och de kriterier som parterna har kommit överens om. Fallstudierna kommer att presenteras för samarbetspartnerna under vårt fjärde möte i Sverige i maj 2019.

Gartenpolylog tog oss för att se flera urbana trädgårdar i Wien, inklusive en trädgård som drivs av mestadels afghanska trädgårdsmästare som odlar speciella örter från Afghanistan som är dyra och svåra att få i Österrike och en trädgård bestående av lokalbefolkningen och invandrare som lagar mat tillsammans och har olika sociala events.

Vi ser fram emot att dela med oss av vår fallstudier i Sverige år 2019.