Search::

< Previous article
20.10.2019 00:00 Ålder: 3 yrs

Partnermöte i Bristol i oktober 2019


UGAIN-partnerna träffades i oktober 2019 i Bristol, Storbritannien. Partnerna diskuterade detaljerna gällande landsinformationshandboken och träningsmodulerna som kommer att vara tillgängliga för alla genom UGAIN utbildnings- och informations app. Appen är kompatibel med både stationära och mobila enheter och kommer att innehålla fallstudier och övningsmoduler som tillhandahåller kunskapen för att starta en interkulturell trädgård eller omvandla en stadsträdgård till en mötesplats för social integration. Appen innehåller även en landsinformationshandbok, med detaljerad information om vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd i varje land.

Vår värdpartner från Storbritannien, Social Farms & gardens, tog med oss att se flertalet stadsträdgårdar i Bristol inklusive Dame Emily Community Garden, vilken är en liten gemskapsträdgård i en park som öppen för alla. Den väletablerade Windmill City Farm besöktes också, vilken grundades 1976 av en grupp frivilliga lokala boende som var bestämda att se en del av innerstadens ödemark användas på ett mer produktivt sätt. Den skulle ge den lokala befolkningen möjligheten att uppleva trädgårdsskötsel i stadens hjärta. Partnerna uppskattade att se djuren och de många aktiviteterna.