Search::

< Previous article
18.03.2017 12:11 Age: 6 yrs

Čtvrté mezinárodní setkání v Naklu, Slovinsko


 

Čtvrté mezinárodní setkání projektového konsorcia Farm_Success proběhlo v Naklu ve Slovinsku 9. – 10. března 2017. První den setkání začal přehledem práce na projektu dokončené v poslední době, následovala prezentace případových studií. Ve zbývající části dopoledního setkání se řešily projektové řízení a výkaznictví projektu, vývoj struktury a obsahu výukových modulů.

Odpoledne byli projektoví partneři seznámeni s nástinem výukové hry a tím, jak se díky této hře mohou uživatelé rozvinout za účelem usnadnění jejich porozumění správnému rozhodování v procesech nástupnictví na farmách. Na závěr prvního dne byla partnerům také prezentována strategie diseminace a využití výstupů projektu a celkový vývoj aktivit. Druhý den setkání v Naklu bylo projednáno a vyhodnoceno monitorování projektu. Poté partneři sdíleli poslední poznámky ohledně nadcházející práce, která musí být dokončena před dalším projektovým setkáním v září 2017.