Search::

< Previous article
18.03.2017 12:10 Age: 6 yrs

Četrto mednarodno srečanje v Naklem, Slovenija


Četrto mednarodno srečanje Farm-Success je potekalo 9. in 10. marca 2017 v Naklem. Prvi dan srečanja se je začel s pregledom nedavno opravljenega projektnega dela, ki mu je sledila predstavitev študij primerov. Preostanek jutranje seje je potekal v razpravi o vodenju projektov in poročanju ter razvoju strukture in vsebine izobraževalnih modulov. V popoldanskem času so projektnim partnerjem predstavili ozadje resne igre in kako naj bi uporabniki napredovali skozi igro, da bi jim olajšali razumevanje dobrega odločanja v nasledstvenih procesih na kmetijah. Za zaključek prvega dne so partnerjem predstavili tudi strategijo in napredek pri razširjanju in koriščenju projektnih rezultatov. Drugi dan srečanja v Naklem se je obravnavalo in ocenilo nadzor in vrednotenje projekta. Po obravnavi so partnerji podali svoje zadnje pripombe o projektnem delu, ki mora biti zaključeno pred naslednjim srečanjem v  septembru 2017.