Urbana trädgårdar för social integration av invandrare (UGAIN)

Nästan 1,5 miljoner invandrare och flyktingar har kommit till Europa sedan 2015. 

Länder, inklusive Tyskland, Sverige, Österrike, Spanien och Storbritannien kämpar för att hitta det bästa sättet att integrera invandrare och hantera denna humanitära kris.

Ett sätt  för att bidra till social integration av invandrare  är genom gemensamma och interkulturella trädgårdar.  Dessa gröna utrymmen ger en bra möjlighet för människor från olika kulturer att lära känna varandra i en fredlig, säker och aktiv miljö som bidrar till deras välbefinnande.

Projektet UGAIN kommer att förse organisationer, lokala myndigheter och nya eller befintliga trädgårdsmästare med  utbildning och support för  att omvandla ett grönt utrymme till en mötesplats för lokala medborgare och invandrare, och på så sätt främja social integration och kulturella förändringar.