Search::

UGAIN´s mål

  • Att uppmuntra och stödja användningen av stads- och gemensamma trädgårdar som en mötesplats för social integration, och även ge vägledning för invandrare.
  • Att dela kunskap och visa goda exempel.
  • Att skapa en gemensam plats för samspel mellan invandrare och lokalbefolkning, vilket kommer att  bidra till att öka kulturell förståelse och acceptans.
  • Att stärka invandrare och underlätta deras integration, genom att ge dem färdigheter som gör dem mer attraktiva för potentiella arbetsgivare.

Projektet UGAIN kommer utveckla en webbaserad utbildning som även kommer att finnas  som en app. Den kommer att innehålla goda exempel och utbildningsmoduler för att ge den kunskap som behövs för att förvandla en urban trädgård till en mötesplats för social integration. Det kommer också att finnas en handbok i yrkesvägledning.