Search::

26.05.2020

Webinar on community gardens as places of inclusion and empowerment

Nun steht das internationale UGAIN Projekt, das ganz im Zeichen der Gemeinschaftsgärten und dem interkulturellen Austausch stand, kurz vor dem Abschluss. Das zentrale Ergebnis des mehrjährigen EU-Projektes, die Trainings- und...[läs mer]


20.10.2019

Partnermöte i Bristol i oktober 2019

UGAIN-partnerna träffades i oktober 2019 i Bristol, Storbritannien. Partnerna diskuterade detaljerna gällande landsinformationshandboken och träningsmodulerna som kommer att vara tillgängliga för alla genom UGAIN utbildnings- och...[läs mer]


06.05.2019

UGAIN partners meeting in Lund, Sweden, May 2019

The partners met in Sweden in May 2019 to complete the best practice case studies and to start work on the training tools and resources. In Sweden we visited an allotment garden Brunnshög outside of Lund  with our hosting...[läs mer]


04.11.2018

UGAIN mötet i Wien, Österrike, oktober 2018

UGAIN-partnerna träffades i Wien i oktober för att diskutera och välja fallstudier från varje land som kommer att belysa bästa praxis för att arbeta med flyktingar och asylsökande i samhälls- och urbana trädgårdar i de fem...[läs mer]


06.06.2018

Framgångsrikt projektmöte i Santander, Spanien, 30.5.– 1.6.2018

De sju projektpartnerna samlades i Santander för projektmöte. Projektkonsortiet diskuterade sina resultat i samband med social integration av flyktingar och invandrare i urbana trädgårdar i Tyskland, Österrike, Spanien, Sverige...[läs mer]


15.12.2017

Workshop Report


05.12.2017

UGAIN: Uppstartsmöte 4–5 december 2017, Freising, Tyskland

De sex partnerorganisationerna där urbana trädgårdar, som en del i integration av invandrare ska skapas, träffades på Freisings universitet utanför München för lära känna varandra och gå igenom hur projektet ska drivas de...[läs mer]